Prognosa

Ett lättöverskådligt och omfattande analysverktyg för F-9-verksamheter.
Effektivisera och stärk arbetet mot en högre måluppfyllelse.
 

  • Gratis provlicens och support i 30 dagar för rektorer och skolledare
  • Analysera prognoser, resultat, stödbehov & skolmiljö
  • Jämför elever, klasser, årskurser och kön
  • Filtrera utifrån närmare 100 olika faktorer
  • Skapa professionella överlämningar i PDF